«Ti yogalærere gjennom tolv år»

yogalaererne

Marianne Monsen: «Ti yogalærere gjennom tolv år»

Intervjuer med ti yogalærere før utdanninga, etter utdanninga og ti år senere.

Hvordan vil en langvarig yogalærerutdanning påvirke meg? Fysisk og mentalt?  Vil jeg komme ut på den andre siden som en ny og forbedret utgave av meg selv? Det var spørsmål jeg stilte da jeg startet på Yogalærerskolen i Norge i 2003. Og jeg tenkte at de andre i samme kull også hadde forventninger om forandring og utvikling. Dermed fikk jeg ideen om at jeg som journalist kunne skrive om det som skjedde med oss. Det ble to intervjurunder med ti kommende yogalærere. Siden gikk ytterligere ti år og en ytterligere intervjurunde.

De ti jeg har intervjuet er svært ulike både i alder, bakgrunn, yrke og livsanskuelse. Alle har en personlig historie å fortelle, alle har en egen individuell stemme, ingen er lik den andre. Men alle opplevde at yoga og meditasjon har hjulpet til å forløse krefter og muligheter. Under utdanninga ble manga konfrontert med uro, rastløshet, sinne, bekymringer og angst, følelser de tidligere hadde en tendens til å skyve unna. Yoga har vært en hjelp til å betrakte seg selv utenfra og se seg selv på en tydeligere måte enn før, være i det som er uten å dømme. Bonusen er en sterkere tilstedeværelse som menneske, bedre forståelse for andre, mer energi og livsglede.

Ingen av oss er blitt helt nye, heldigvis. Oppturer og nedturer fortsetter, yoga og meditasjon er ingen quick fix, men det vanskelige har ikke så stor makt, det slipper lettere, og det gode varer lenger. Skritt for skritt er livet blitt rikere.

Til salgs i KjelsåsYOGAs lokaler eller bestilles fra monsenmarianne@gmail.com

Pris: Kr. 150 + evt. porto.

av marianne